Valpar


Flat on tracks

Aktiva flattar med sans och balans!

Inga aktuella valpkullar.


Vi tar nya tag när coronapandemin lugnat ner sig!

Tidigare valpkullar hos Flat on tracks


Den första valpkullen såg dagens ljus i juni 2016. Pappa var den fantastiska allround-flatten SESPCh SEVCh Conover's Wild Winchester  -  "Chess". Fem valpar blev det i kullen, tre hanar och två tikar. I den här kullen föddes min fodertik Opal.


Kull två föddes 2018. Pappa var Comics Blue Viking, "Rasmus" (1 ökl jakt, CK på utställning, BIS-valp). En hane och fyra tikar blev det, bl a Smilla som jag själv behöll.